Disclaimer

De inhoud van deze website is met veel zorg samengesteld. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten.

 

H.v.Ham automatiseringsservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van H.v.Ham automatiseringsservice komen.

 

H.v.Ham automatiseringsservice heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

 

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door H.v.Ham automatiseringsservice gecontroleerd of goedgekeurd. H.v.Ham automatiseringsservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van H.v.Ham automatiseringsservice worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigt.

 

 

Made with Namu6